Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Sveitarstjórn, fundur nr. 183

Dags. 14.11.2019

183. fundur Sveitarstjórnar Dalabyggðar haldinn  í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal, 14. nóvember 2019 og hófst hann kl. 16:02


Fundinn sátu:
Ragnheiður Pálsdóttir, Skúli Hreinn Guðbjörnsson, Sigríður Huld Skúladóttir, Einar Jón Geirsson, Þuríður Jóney Sigurðardóttir, Pálmi Jóhannsson, Kristján Sturluson og Anna Berglind Halldórsdóttir.

 

Fundargerð ritaði:  Kristján Ingi Arnarson, Umsjónarmaður framkvæmda

 

Ragnheiður Pálsdóttir varaoddviti stýrði fundi.
 
Í fundarboði var fundargerð stjórnar Silfurtúns sögð nr. 26 en rétt er að þar er fundargerð nr. 27 sem á að leggja fyrir þennan fund.


Lagt er til að mál eftirtalin mál verði tekin á dagskrá fundarins:
1902027 - Dalaveitur, fundargerðir stjórnar 2019 (fundargerð til kynningar), verði dagskrárliður 14,
1911008 - Fráveita í Búðardal, landlagnir (mál til kynningar), verði dagskrárliður 18.


Aðrir dagskrárliðir færast til í samræmi við framangreint.


Samþykkt samhljóða.

 

Dagskrá:

 

1. Fjárhagsáætlun 2019 - viðauki V (Silfurtún, Vínlandssetur og HeV)) - 1910036

Úr fundargerð 236. fundar byggðarráðs 11.11.2019, dagskrárliður 1:
1910036 - Fjárhagsáætlun 2019 - viðauki V (Silfurtún, Vínlandssetur og HeV)
Haraldur Reynisson endurskoðandi sveitarfélagsins og Ragnheiður Pálsdóttir og Einar Jón Geirsson fulltrúar í stjórn Silfurtúns mæta á fundinn.
Haraldur fór yfir áhrif þess að færa niður skuld Silfurtúns við Aðalsjóðs. A hluti verður með halla á árinu 2019 en samstæðan (A B) kemur út á núlli.
Viðauki V:
Allt að 300 m.kr. framlag Aðalsjóðs til Silfurtúns.
Fjárfesting vegna Vínlandsseturs lækkar úr 110 m.kr. í 70 m.kr.
Framlag til Heilbrigðiseftirlits Vesturlands hækkar um 408 þús.kr., á móti er lækkun á 04.


Samþykkt samhljóða að leggja viðauka fyrir sveitarstjórn.

Til máls tók: Kristján


Fjárhagsáætlun 2019 - viðauki V lagður fram til samþykktar.

 
Samþykkt samhljóða.

 

2. Fjárhagsáætlun 2020-2023 - 1903025

Úr fundargerð 236. fundar byggðarráðs 11.11.2019, dagskrárliður 4:
1903025 - Fjárhagsáætlun 2020-2023
Tillaga um álagningarhlutfall útsvars og fasteignaskatts.
Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að álagningarhlutfall útsvars og fasteignaskatts verði óbreytt milli áranna 2019 og 2020. Viðmiðunartekjur vegna afsláttar aldraðra og lífeyrisþega vegna fasteignaskatts hækki sem nemur breytingu á launavísitölu milli áranna 2017 og 2018.
Samþykkt samhljóða.

Samkvæmt tillögunni verður álagningarhlutfall útsvars 2020 14,52% og álagningarhlutfall fasteignaskatts a) 0,50% af álagningarstofni íbúðarhúsa, útihúsa og sumarbústaða ásamt lóðarleiguréttindum og jarðeigna skv. a-lið 3. gr. laga nr. 4/1995 umtekjustofna sveitarfélaga. b) 1,32% af álagningarstofni opinbers húsnæðis, skv. b-lið 3. gr. laga nr. 4/1995. c) 1,50% af álagningarstofni allra annarra fasteigna og lóða skv. c-lið 3. gr. laga nr. 4/1995. Afsláttur af fasteignaskatti ellilífeyrisþega og öryrkja sbr. 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 og reglur Dalabyggðar hækkar sem nemur breytingu á launavísitölu milli áranna 2017 og 2018 eða um 5,99% og upphæðir síðan námundaðar niður að næsta þúsundi.

 

Til máls tóku: Kristján, Einar, Skúli

 

Samþykkt samhljóða.

 

3. Stofnun húsnæðissjálfseignarstofnunar - 1911006

Staðfesting fyrri ákvörðunar, stofnskrá lögð fram og stjórn kosin samkvæmt henni.

 

Til máls tóku: Skúli, Kristján

 

Staðfest fyrri ákvörðun sveitarstjórnar um stofnun húsnæðissjálfseignarstofnunar vegna leiguíbúða í Dalabyggð.
Dalabyggð er stofnandi húsnæðissjálfseignarstofnunarinnar og staðfestir sveitarstjórn samþykktir hennar.


Í samræmi við samþykktirnar kýs sveitarstjórn eftirtalda aðila í stjórn stofnunarinnar sem situr þar til ársfundur hefur verið haldinn.


Samþykkt samhljóða

 

Aðalmenn í fimm manna stjórn:
Einar Jón Geirsson
Eyjólfur Ingvi Bjarnason
Ragnheiður Pálsdóttir
Þuríður Jóney Sigurðardóttir
Skúli Hreinn Guðbjörnsson

Varamenn í stjórn (tveir skv. samþykktunum):
Jón Egill Jóhannsson
Boga Kristín Thorlacius

 

Samþykkt samhljóða.

 

4. Jafnréttisáætlun og framkvæmdaáætlun - 1906005

Jafnréttisstofa gerir athugasemdir við nokkur atriði í jafnréttisáætlun Dalabyggðar.

 

Tillaga:
Sveitarstjórn felur byggðarráði að gera breytingar í samræmi við athugasemdir Jafnréttisstofu og staðfesta áætlunina fyrir hönd Dalabyggðar.

 
Samþykkt samhljóða.

 

5. Beiðni um nafnabreytingu, Krossland verði Skjön - 1910014

Úr fundargerð 99. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar 01.11.2019, dagskrárliður 4:
1910014 - Beiðni um nafnabreytingu, Krossland verði Skjön
Eigendur Krossland 211-6773 senda inn beiðni um að nafninu verði breytt í Skjön.
Umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við nafnabreytinguna.
Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt samhljóða.

 

6. Sjóvörn við Ægisbraut - framkvæmdaleyfi - 1910023

Úr fundargerð 99. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar 01.11.2019, dagskrárliður 6:
1910023 - Sjóvörn við Ægisbraut
Vegagerðin sækir hér með um framkvæmdarleyfi til Dalabyggðar skv. 13. málsgrein skipulagslaga 123/2010 og reglugerðar nr. 772/2012 um framkvæmdarleyfi fyrir ofangreint verk
Nefndin leggur til við sveitarstjórn að erindið verði samþykkt.
Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt samhljóða.

 

7. Umsókn um lögbýli á Gautastöðum - 1910029

Úr fundargerð 99. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar 01.11.2019, dagskrárliður 5:
1910029 - Umsókn um lögbýli á Gautastöðum
Umsókn um að Gautastaðir landnr. 137917 verði skráð lögbýli
Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að erindið verði samþykkt.
Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt samhljóða.

 

8. Minningargarðar í Dalabyggð - 1909024

Úr fundargerð 99. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar 01.11.2019, dagskrárliður 3:
1909024 - Minningargarðar í Dalabyggð
Óskað eftir afstöðu sveitarfélagsins til stofnun grafreitar.
Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að erindinu verði hafnað.
Samþykkt samhljóða.

Til máls tóku: Einar, Ragnheiður

 

Tillaga lögð fram:
Sveitarstjórn Dalabyggðar þakkar forsvarsmönnum Tré Lífsins fyrir erindið og felur umsjónarmanni framkvæmda hjá Dalabyggð að ræða við forsvarsmenn verkefnisins og afla frekari gagna.


Samþykkt af sex fulltrúum (EJG, SHG, SHS, RP; PJ, ÞJS), einn situr hjá (ABH)

 

9. Vindbú í Garpsdal - skipulags- og matslýsing - 1910030

Úr fundargerð 99. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar 01.11.2019, dagskrárliður 7:
1910030 - Vindbú í Garpsdal - skipulags- og matslýsing
Óskað er umsagnar vegna fyrirhugaðs vindbús í Garpsdal í Reykhólahreppi.
Nefndin gerir ekki athugasemd við skipulags- og matskýrsluna.
Samþykkt samhljóða

 

Samþykkt samhljóða.

 

10. Iðnaðarsvæði fyrir vindlund á jörð Hróðnýjarstaða - 1811005

Vísað er til fundargerðar 99. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar 01.11.2019, dagskrárliðar 8. Niðurstaða nefndarinnar er "Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að ráðist verði í breytingar á aðalskipulagi Dalabyggðar vegna vindorkuvers á Hróðnýjarstöðum.
Samþykkt samhljóða."

Úr fundargerð 99. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar 01.11.2019, dagskrárliður 8:
1811005 - Iðnaðarsvæði fyrir vindlund á jörð Hróðnýjarstaða
Breyting á aðalskipulagi Dalabyggðar.
Alls bárust 10 umsagnir frá stofnunum og aðilum og voru þær lagðar fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd.
Í áliti Skipulagsstofnunar segir að í áformum um vindorkuver í sveitarfélaginu séu vindmyllur staðsettar í minna en tveggja km fjarlægð frá frístundabyggð. Það stangist á við skýrslu um stefnumótun í vindorkumálum í Dalabyggð sem gefin var út árið 2018.
Skipulagsnefnd bendir á að skýrslan er ekki stefna sveitarstjórnar og hefur ekki fengið afgreiðslu sem slík og er einungis vinnuplagg. Endanleg ákvörðun um fjarlægð vindmylla frá frístundabyggð verður tekin á seinni stigum skipulagsferlis, m.a. í deiliskipulagsvinnunni.
Skiplagsstofnun setur auk þess út á að þrátt fyrir að sveitarfélagið hafi samþykkt að ráðast í gerð lýsingar vegna tveggja vindorkuvera er í hvorugri lýsingunni vikið að því hversu ákjósanlegt sé að reisa tvö slík ver í grennd hvors annars m.t.t. umhverfisáhrifa eða möguleika á orkuflutningi né lagt til að metin verði möguleg samlegðaráhrif vindorkuveranna á umhverfið.
Umhverfis- og skipulagsnefnd bendir á að bæði verkefnin eru staðsett nálægt tveimur aðskildum tengivirkjum og þá hefur Landsnet hafið undirbúning á aukinni flutningsgetu kerfisins í framtíðinni. Því er ekkert sem bendir til þess að nálægð þessarra tveggja vindorkuvera muni hafa áhrif á möguleika í orkuflutningi. Með tilliti til umhverfisáhrifa þessara verkefna þá mun í umhverfisskýrslu með aðalskipulagsbreytingunum verða skoðuð áhrif á umhverfisþætti. Auk þess mun breytingin á aðalskipulaginu gangast undir umhverfismat áætlana.
Í áliti Skipulagsstofnunar kemur ennfremur fram að standi vilji sveitarfélagsins til að halda áfram með breytingu á gildandi aðalskipulagi, bendir stofnunin á nokkur atriði sem þurfi að hafa til skoðunar.
Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur áherslu á að farið verður eftir ábendingum skipulagsstofnunnar ef sú leið verður farin.
Lögskil fyrir hönd hagsmunaaðila jarðanna Glerárskóga, Ljárskóga, Ljárkots, Vígholtsstaða og frístundabyggðar í landi þeirrar jarðar gerði einnig athugasemdir.
Umhverfis- og skipulagsnefnd vísar í minnisblað Hjalta Steinþórssonar, lögmanns, sem farið hefur yfir athugasemdir Lögskila.
Umsagnir bárust auk þess frá Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun, Minjastofnun, Strandabyggð, Húnaþingi Vestra, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið og Heilbrigðisteftirliti Vesturlands.
Tekið verður tillit til ábendinga þessarra stofnanna við breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins.
Einnig barst athugasemd frá einum einstaklingi, Bjarna V. Guðmundssyni.
Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að ráðist verði í breytingar á aðalskipulagi Dalabyggðar vegna vindorkuvers á Hróðnýjarstöðum.
Samþykkt samhljóða.

Samþykkt samhljóða.

 

11. Iðnaðarsvæði fyrir vindlund á jörð Sólheima - 1902037

Vísað er til fundargerðar 99. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar 01.11.2019, dagskrárliðar 9. Niðurstaða nefndarinnar er "Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að ráðist verði í breytingar á aðalskipulagi Dalabyggðar vegna vindorkuvers á Sólheimum.
Samþykkt samhljóða."

Úr fundargerð 99. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar 01.11.2019, dagskrárliður 9:
1902037 - Iðnaðarsvæði fyrir vindlund á jörð Sólheima
Breyting á Aðalskipulagi Dalabyggðar.
Alls bárust 6 umsagnir frá stofnunum og aðilum og voru þær lagðar fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd.
Í áliti Skipulagsstofnunar segir að í áformum um vindorkuver í sveitarfélaginu séu vindmyllur staðsettar í minna en tveggja km fjarlægð frá frístundabyggð. Það stangist á við skýrslu um stefnumótun í vindorkumálum í Dalabyggð sem gefin var út árið 2018.
Skipulagsnefnd bendir á að skýrslan er ekki stefna sveitarstjórnar og hefur ekki fengið afgreiðslu sem slík og er einungis vinnuplagg. Endanleg ákvörðun um fjarlægð vindmylla frá frístundabyggð verður tekin á seinni stigum skipulagsferlis, m.a. í deiliskipulagsvinnunni.
Skipulagsstofnun setur auk þess út á að þrátt fyrir að sveitarfélagið hafi samþykkt að ráðast í gerð lýsingar vegna tveggja vindorkuvera er í hvorugri lýsingunni vikið að því hversu ákjósanlegt sé að reisa tvö slík ver í grennd hvors annars m.t.t. umhverfisáhrifa eða möguleika á orkuflutningi né lagt til að metin verði möguleg samlegðaráhrif vindorkuveranna á umhverfið.
Umhverfis- og skipulagsnefnd bendir á að bæði verkefnin eru staðsett nálægt tveimur aðskildum tengivirkjum og þá hefur Landsnet hafið undirbúning á aukinni flutningsgetu kerfisins í framtíðinni. Því er ekkert sem bendir til þess að nálægð þessarra tveggja vindorkuvera muni hafa áhrif á möguleika í orkuflutningi. Með tilliti til umhverfisáhrifa þessara verkefna þá mun í umhverfisskýrslu með aðalskipulagsbreytingunum verða skoðuð áhrif á umhverfisþætti. Auk þess mun breytingin á aðalskipulaginu gangast undir umhverfismat áætlana.
Í áliti Skipulagsstofnunar kemur ennfremur fram að standi vilji sveitarfélagsins til að halda áfram með breytingu á gildandi aðalskipulagi, bendir stofnunin á nokkur atriði sem þurfi að hafa til skoðunar.
Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur áherslu á að farið verður eftir ábendingum Skipulagsstofnunnar ef sú leið verður farin.
Umsagnir bárust auk þess frá Landgræðslunni, Strandabyggð, Húnaþingi vestra, Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun.
Tekið verður tillit til ábendinga þessarra stofnanna við breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins.
Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að ráðist verði í breytingar á aðalskipulagi Dalabyggðar vegna vindorkuvers á Sólheimum.
Samþykkt samhljóða. 

Samþykkt samhljóða.

 

12. Byggðarráð Dalabyggðar - 236 - 1910012F

Til máls tóku: Einar, Skúli
Fundargerð samþykkt samhljóða.

 

13. Stjórn Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns - 27 - 1910004F

Fundargerð samþykkt samhljóða.

 

14. Dalaveitur - fundargerðir stjórnar 2019 - 1902027

Fundargerð 20. fundar stjórnar Dalaveitna frá 11. nóvember sl. lögð fram.

 

15. Fundargerðir Minningarsjóðs hjónanna Ólafs Finnssonar og Guðrúnar Tómasdóttur frá Fellsenda 2018 - 1812008

Fundargerð lögð fram til kynningar.

 

16. Fundargerðir Sambands ísl. sveitarfélaga 2019 - 1902003

Fundargerðir frá 30. ágúst, 27. september og 25. október lagðar fram til kynningar.

 

17. Fundargerðir Öldungaráðs 2018 - 2022 - 1805007

Fundargerð frá 5. nóvember sl. lögð fram.

 

18. Fráveita í Búðardal, landlagnir. - 1911008

Verkið var boðið út með tilboðsfresti til 12. nóvember. Engin tilboð bárust í verkið.

Til máls tók: Kristján

 

19. Skýrsla frá sveitarstjóra. - 1901014

Til máls tók: Kristján

 

20. Trúnaðarbók sveitarstjórnar - 1909009

Fært í trúnaðarbók vegna persónuverndar.

 

 

Næsti fundur sveitarstjórnar verður 12. desember.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17:50

 

 


 Til baka