Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Íbúagátt Endurvinnslukort

Spurningin

Hvað skoðar þú vef Dalabyggðar oft?
5. mars 2019 15:43

Skipulagsfulltrúi

Dalabyggð óskar eftir að ráða skipulagsfulltrúa til starfa. Auk Dalabyggðar sinnir skipulagsfulltrúi verkefnum vegna skipulagsmála fyrir Árneshrepp, Kaldrananeshrepp, Reykhólahrepp og Strandabyggð.

 

Leitað er eftir öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa nýtt starf á traustum grunni. Helstu verkefni eru samkvæmt lögum og samþykktum sveitarfélaganna hverju sinni á sviðum skipulagsmála, samgöngumála, umhverfismála og veitukerfa.

 

Starfssvið

• Yfirumsjón með skipulagsmálum á svæðinu

• Ábyrgð á að framfylgja stefnu sveitarfélaganna í málaflokkum sem undir hann heyra

• Framkvæmd skipulagsmála og ráðgjöf við m.a. íbúa, kjörna fulltrúa, hönnuði og verktaka um skipulagsmál

• Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og útreikningar

• Undirbúningur og eftirfylgni funda nefnda sveitarfélaganna varðandi skipulagsmál

• Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar sem sinna verkefnum á sviði skipulagsmála

• Önnur verkefni

 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun á sviði byggingarmála skv. 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

• Þekking og reynsla á þeim málaflokkum sem falla undir sviðið

• Þekking og reynsla af stjórnun og áætlanagerð

• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg

• Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar

• Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs og samskiptahæfileikar

• Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti

 

Laun og starfskjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Um er að ræða 100% starf.

 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

 

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars nk.

 

Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, netfangið geirlaug@hagvangur.is