Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Íbúagátt Endurvinnslukort

Spurningin

Hvað skoðar þú vef Dalabyggðar oft?
28. desember 2017 13:39

Fjárhagsáætlun Dalabyggðar 2018-2021

Fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árin 2018-2021 var samþykkt við síðari umræðu 14. desember sl.

 

Álagningarhlutföll útsvars og fasteignaskatts eru óbreytt frá árinu 2017, en gjaldskrár hækka almennt um 3,0%. 

Gjaldskrá fyrir sorphirðu hækkar meira og til verður nýr gjaldflokkur, bújarðir eða býli með atvinnustarfsemi. Gert er ráð fyrir að hefja reglubundna söfnun dýrahræja frá bújörðum á fyrri hluta ársins.  Hækkun gjaldskrár sorphirðu umfram verðlagsbreytingar er til að mæta kostnaði vegna þessa.

 

Gert er ráð fyrir að eignarhlutur Dalabyggðar í jörðunum Laugum og Sælingsdalstungu seljist, sem og allar eignir Dalabyggðar á jörðunum að frátöldum kaldavatnsréttindum í Sælingsdalstungu.

 

Gert er ráð fyrir að hafist verði handa við byggingu íþróttamiðstöðvar í Búðardal á árinu 2018 og að ljósleiðaraverkefni ljúki á árinu 2019.

 

Þá er gert ráð fyrir að uppbygging Vínlandssýningar hefjist á árinu 2018 og ljúki árið 2019. Enn er þó óljóst með lokafjármögnun þess verkefnis.

 

Gert er ráð fyrir framkvæmdum við skolpútrásir og hreinsistöð á áætlunartímabilinu.

 

Gert er ráð fyrir að rekstrarniðurstaða A-hluta verði jákvæð öll árin og A- og B-hluta jákvæð nema árið 2020. Gert er ráð fyrir lántöku allt að 250 mill. kr. á árinu 2018 vegna íþróttamiðstöðvar, ljósleiðaraverkefnis og fráveitu og allt að 100 millj. kr. á árinu 2019.

 

Gert er ráð fyrir að reiknað skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum hækki úr 50% í allt að 90% á áætlunartímabilinu sem er þó vel innan marka laganna sem er 150%.

 

Fjárhagsáætlun 2018-2021

 

Gjaldskrár